Herinrichting Forelderij

Herinrichting Forelderij fase 1

Het terrein van de Forelderij ondergaat grote veranderingen. De focus verschuift van forelvissen naar verbinden, recreëren, spelen en ontmoeten. In plaats van drie losse vijvers zal het een natuurlijker ogend geheel worden. Een visvijver wordt gedempt, er komt een grote vijver, een eigentijdse natuurlijke speeltuin en een extra terras. Verder wordt er een prikkelarme voorbereidingskeuken gerealiseerd en komt er een ontmoetingstuin voor de hele buurt om zo de sociale verbinding te bevorderen.

Achtergrond

Een tweetal gedachten ligt ten grondslag aan deze herinrichting. Als eerste voelen de deelnemers van de Forelderij en de bewoners van de Paradijsvogelwoningen zich niet voldoende opgenomen in het buurtschap Usselo. Tegelijkertijd hebben ouderen en nieuwkomers in Usselo, Helmershoek en Wesselerbrink last van eenzaamheid. Het ontwikkelen van een ontmoetingstuin met gezamenlijke activiteiten zal de verbinding tussen de bewoners van de Paradijsvogelwoningen, de deelnemers van de dagbesteding en de buurt vergroten en de eenzaamheid onder de ouderen en nieuwkomers verlagen. Daarbij zal het meewerken aan de herinrichting helpen het sociaal isolement van bewoners en deelnemers te doorbreken en hun eigenwaarde vergroten.
Het tweede probleem is dat het forelvissen niet meer past in de huidige vorm. Waar weleer de focus lag op traditionele vissers komt de focus nu meer te liggen op gezinnen met kinderen. Met de herinrichting van de Forelderij kunnen beide problemen worden aangepakt.

Verbinding

Het eerste doel van de herinrichting is het vergroten van de verbinding. Deze verbinding wordt gezocht tussen de bewoners, de deelnemers van de dagbesteding en de buurt, maar ook tussen de ouderen en nieuwkomers die zich nu eenzaam voelen en andere buurtbewoners. De herinrichting zal hieraan op twee manieren bijdragen. Om te beginnen gaan de bewoners van de Paradijsvogelwoningen en de deelnemers van de dagbesteding fysiek meehelpen bij de herinrichting van de Forelderij. Het meewerken aan de herinrichting en het zien van het resultaat zal hun eigenwaarde vergroten en het helpt bij het doorbreken van hun sociaal isolement. Dit vergroot de kans op zelfregie. Doordat naast deze doelgroep ook vrijwilligers uit het buurtschap mee helpen bij de herinrichting, zal de sociale inclusie en het gevoel van erbij horen en ertoe doen vergroten.
Verder zal er een ontmoetingstuin worden gerealiseerd waar gezamenlijke activiteiten plaats gaan vinden. De ontmoetingstuin zal door de buurt, inclusief de Paradijsvogelwoningen en de deelnemers, worden opgebouwd, onderhouden en gebruikt. Dit zal vooral gebeuren met behulp van vrijwilligers uit het buurtschap Usselo. Bij de ontmoetingstuin is de vierseizoenen belevenis van belang. Vier keer per jaar zal een bijeenkomst worden georganiseerd. In het voorjaar wordt er samen gezaaid, er zal twee keer worden geoogst, waarna samen een feestmaal wordt bereid en in het najaar zal er samen worden geconserveerd. Gelijkheid, samen bezig zijn, verantwoordelijkheid dragen en ruimte voor ieders verhaal staan centraal. De ontmoetingstuin is bedoeld voor alle buurtbewoners en zal ook toegankelijk zijn voor mindervaliden. Tijdens de pilotperiode van twee jaar zullen acht bijeenkomsten plaatsvinden. Deze zijn kosteloos voor iedereen die hier aan deelneemt. Aan het eind van de pilot zullen 10 bewoners van de Paradijsvogelwoningen, 60 deelnemers aan dagbestedingsactiviteiten, 80 Enschedese (eenzame) ouderen en 80 (eenzame) statushouders significant meer betrokken zijn geraakt bij de activiteiten welke zich afspelen in de gemeente Enschede in het algemeen en die in het Buurtschap Usselo en de wijken Helmerhoek en Wesselerbrink in het bijzonder. De aanpak worden geborgd in het buurtschap Usselo door middel van nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de projectpartners Stichting Surplus, vereniging Buurtkring Usselo, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en Stichting Alifa om zo de doelgroep actief te laten participeren. Tijdens de pilot zal de buurt minstens twee keer per jaar worden bijgepraat over alle ontwikkelingen.

Herbeleving

Vissen zal nog altijd mogelijk zijn, maar vormt niet meer de hoofdzaak. Het wordt een onderdeel van het geheel. Waar weleer betaald moest worden voor dagdelen te vissen zal nu het vissen gratis worden aangeboden. Wat men vangt wordt afgerekend. Dit is een eerlijkere formule; wat je vangt betaal je. De herinrichting zal zorgen voor een natuurlijk ogend geheel, in plaats van drie losse vijvers.

Werkelijk meedoen

Er zijn meerdere organisaties die sociale inclusie nastreven, maar bij Surplus krijgen deelnemers echt de mogelijkheid tot werken in een vertrouwde omgeving. Dit heeft geleid tot dienstverbanden. Deze heroriëntatie maakt het mogelijk dat de brasserie toekomstbestendiger en zorgt dat deze unieke werkplek voor deelnemers kan blijven bestaan. De realisatie van een grote, natuurlijke speeltuin zorgt dat een bredere doelgroep wordt aangetrokken. Het vergroten van de omzet van de brasserie zorgt voor meer werkzaamheden voor de deelnemers en voor meer doorstroommogelijkheden. De nieuw te realiseren prikkelarme voorbereidingskeuken biedt een rustige werkplek met lage instap voor deelnemers die in de horeca willen werken. Bij de deelnemers zal onder andere aandacht worden besteed aan werknemersvaardigheden en omgangsvormen.
Door de heroriëntatie zal een bredere bezoekersdoelgroep in contact komt met meer deelnemers. Hiermee worden stigma’s doorbroken en sociale inclusie bevorderd.

Verbintenis met de buurt voor de bewoners van de Paradijsvogelwoningen en de deelnemers van de dagbesteding en het betrekken van eenzame ouderen en nieuwkomers, meer en diverse werkzaamheden voor de deelnemers van dagbesteding en een toekomstbestendigere brasserie met de unieke combinatie van sociaal ondernemen en inclusie, dat is waar deze herinrichting om draait.
De herinrichting is mede mogelijk gemaakt met subsidie van Stichting Doen, het Oranjefonds en Kansfonds.