Werkelijk betrokken

Een samenleving waarin plek is voor iedereen, waarin niemand wordt uitgesloten, dat is waar wij in geloven. Voor ons verdient iedereen een kans, ook al is het in het verleden wel eens door het maken van verkeerde keuzes misgegaan. We zijn werkelijk betrokken. Wij willen dat iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. We werken vraaggericht en bieden zorg op maat.

De deelnemer staat centraal bij ons. Het traject wordt aangepast aan de mogelijkheden en de doelen van de deelnemer. Zo kan iedereen die mee wil doen bij ons terecht. De instap is heel laagdrempelig. Mensen kunnen bij ons gewoon beginnen. Er zijn niet meteen allerlei verplichtingen waar ze aan moeten voldoen, moeilijke gesprekken enzovoort. Eerst aan de slag en wanneer ze eraan toe zijn, gaan we samen kijken naar de problemen. We coachen mensen, maar dwingen ze niet. Dit maakt dat deelnemers veel zelfregie hebben bij ons. Zij geven aan waar ze aan willen werken en hebben zelf de regie over het tempo waarin er gewerkt wordt.

Alle dagbesteding bij Surplus is arbeidsmatig. Samen werken, ergens aan bijdragen, geeft voldoening en draagt bij aan de eigenwaarde van de deelnemer. Werken kan heel breed worden gezien. Dit kan zijn vuil prikken, helpen verhuizen, tuinen opknappen of aanleggen, maar ook iemands computer repareren of werken in de horeca of pluktuin. We hebben op alle projecten meewerkende begeleiders. Zij staan bijvoorbeeld samen met de deelnemer in de tuin te schoffelen. Doordat je de hele dag samen aan het werk bent, ontstaat er een band. Dit maakt de afstand tussen de begeleider en de deelnemer kleiner en daardoor voelen de deelnemers zich meer op hun gemak. Door sturing op de werkplek proberen we groei te creƫren bij de deelnemers.

We vinden het heel belangrijk om mensen niet te laten vallen als het even niet gaat om te komen. Wanneer een deelnemer niet komt opdagen, bellen we na. We gaan bij onze deelnemers langs als ze vaker niet komen, om te kijken hoe het met ze gaat en of we ze kunnen helpen. Ook wordt hun plaats niet zomaar vergeven. Naar ons idee moet je er juist ook voor iemand zijn op slechte momenten.

Arbeidsmatige dagbesteding bij Kettingreactie

Dit doe jij

Dit zijn wij

Dit doen wij

Wat vind je op deze website
Als je meer uitleg wilt over wat je als deelnemer kunt doen bij Surplus, dan ga je naar “dit doe jij”. Hier vind je ook ervaringen van andere deelnemers. Wil je meer weten over Surplus als organisatie, waar we voor staan, publicaties en mogelijkheden om bij Surplus te komen werken, dan ga je naar “dit zijn wij. Bij “dit doen wij” vertellen we meer over alle mogelijkheden waarmee we deelnemers ondersteunen. Dit zijn bijvoorbeeld onze projecten waar de deelnemers arbeidsmatige dagbesteding kunnen doen, maar hier wordt ook meer verteld over onze ambulante hulpverlening en internationale projecten.