Eerste bijeenkomst Erasmus+ project: House of Paradise

We ontvingen vanuit het Erasmus+ programma een subsidie om gedurende anderhalf jaar in Europees verband kennis uit te wisselen over het scholen van medewerkers die betrokken zijn bij de begeleiding van de doelgroep van Paradijsvogelwoningen. Dit project omvat drie internationale bijeenkomsten waarbij de aanpak van Nederland vergeleken wordt met die van Duitsland, met als doel een overzicht te creëren van zowel de opleidingsbehoeften als het bestaande aanbod. Aan de Nederlandse zijde participeren Stichting Surplus en Visie maatschappelijke dienstverlening uit Enschede, terwijl vanuit Duitsland GVFB Elsterwerda e.V. deelneemt.
Op 14 en 15 maart werd in Enschede de eerste bijeenkomst gehouden. Naast de drie partners was ook Caritas Steinfurt vertegenwoordigd. Tijdens deze bijeenkomst werd een globale uitleg gegeven over de systemen in beide landen en de lokale uitvoeringspraktijk. Naast de Paradijsvogelhuizen werd er ook een bezoek gebracht aan het Leger des Heils, waardoor we een inkijkje kregen in de werkwijze van andere Nederlandse organisaties. Een belangrijk moment  was de presentatie door Frank Engelbertink, ervaringsdeskundige en ‘Ambassadeur’ van Housing First Nederland.