Organisatie

Bij Surplus werken we vanuit een duidelijk visie en missie om mensen die de aansluiting met de samenleving missen te helpen.

Visie

Wij geloven in een samenleving waarin er plek is voor iedereen, niemand mag buitengesloten worden. Voor ons verdient iedereen een kans, we zijn werkelijk betrokken.

Stichting Surplus; Visie Surplus; integrale aanpak

Missie

Surplus wil dat iedereen naar vermogen meedoet. Surplus kiest voor een integrale aanpak, wij hebben aandacht voor alle leefgebieden (wonen, financiën, werk, gezondheid en sociale contacten). Wij werken vraaggericht, we bieden zorg op maat.

Surplus blijft doorlopend bezig met het borgen van de kwaliteit van onze dienstverleningen en het optimaliseren van de processen, we staan open voor vernieuwingen. Onze organisatie is transparant met duidelijk benoemde taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden, iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het succes van Surplus.

Ons kapitaal is het personeel, onze medewerkers worden doorlopend gestimuleerd zich te ontwikkelen. Een goede samenwerking met onze opdrachtgevers (subsidieverstrekkers) en ketenpartners is een absolute voorwaarde. We zijn voor onze deelnemers, onze partnerorganisaties en onze opdrachtgever een betrouwbare partner.

Doelgroep

Stichting Surplus is er voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – en meer in het algemeen – de samenleving. Iedereen die wil meedoen, maar het nog niet (zelf) kan, is welkom bij ons.

Onze doelgroep heeft veelal te maken met multiproblematiek. Het opleidingsniveau van onze deelnemers is meestal laag en/of het arbeidsverleden ontbreekt of is versnipperd. Ook hebben ze vaak moeite om doelen voor zichzelf te stellen en met discipline en structuur. Verder speelt er bij veel deelnemers een gebrek aan zelfvertrouwen en is er nauwelijks tot geen ontwikkelingsperspectief.

Maar naast deze kenmerken blijft voor ons vooropstaan: iedereen die wil meedoen, is welkom bij Surplus!