Werken op Maat

Binnen de projecten van Werken op maat kunnen deelnemers uitzoeken wat de mogelijkheden voor hen zijn wat betreft toeleiding naar (gesubsidieerde) arbeid. Binnen Surplus zijn dit de Werkfit trajecten en Groen & Beheer.

Werkfit trajecten

Werkfit is een re-integratiedienst voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een uitkering in het kader van de Ziektewet. Het traject is bedoeld om mensen die een lange tijd niet aan het werk zijn geweest, klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Doelen waar men aan zou kunnen werken zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur in hun leven, het leren omgaan met beperkingen, in kaart brengen wat voor werk iemand wil gaat doen en werken aan vaardigheden en kennis met betrekking tot de arbeidsmarkt. De punten waar iemand aan wil werken, verschillen per persoon. Daarom zijn Werkfit trajecten altijd trajecten op maat.

Groen & Beheer

Groen en beheer beweegt zich op het terrein van het onderhoud van groen, grijs en blauw, voornamelijk binnen gemeente Enschede. Structurele werkzaamheden bestaan onder andere uit het opruimen van zwerfvuil binnen en buiten de Grolsch Veste en verschillende bedrijventerreinen. Ook het maaien op de verschillende begraafplaatsen in Enschede behoort tot de vaste werkzaamheden. Soms wordt er een verhuizing gedaan of tuinwerk bij particulieren.

Groen en beheer druk bezig met het onderhoud van het terrein van de Paradijsvogelwoningen