Bijzonder wonen

Bij Woonprojecten gaat het om het voorzien in huisvesting voor mensen met een multiproblematiek. Door te zorgen voor wonen en werk (dagbesteding) bij elkaar in een stabiele, betaalbare woning wordt aan cliënten rust en regelmaat geboden.

Paradijsvogelwoningen
De Paradijsvogelwonigen zijn gelegen op een rustige, groene en prikkelarme plek. Dichtbij, maar wel buiten de stad. Ze bieden een veilige, stabiele woonplek voor de bewoners.
Iedereen heeft hier zijn eigen woonplek in de vorm van een overzichtelijk compact huisje. Hierin is een badkamer, keuken/woonkamer en slaapkamer gesitueerd, die voldoet aan de levensbehoefte voor één Paradijsvogel.
De woningen zijn rond een pleintje geplaatst, zodat alle huisjes in een noodgeval makkelijk bereikbaar zijn. Het draagt ook bij aan het sociale karakter, zonder dat dat leidend wordt. De mogelijkheid om samen te eten of de dag door te nemen is hierdoor aanwezig. De keuze hierin ligt bij de Paradijsvogel zelf.
De Paradijsvogelwoningen zijn bedoeld voor mensen die minder in staat zijn om binnen de algemeen geldende normen passend woongedrag te laten zien. Hierdoor ontstaat onbegrip in hun woonomgeving. Ook zijn de Paradijsvogelwoningen voor mensen die geen vast woonadres hebben. Veelal vormen diverse levensproblemen een belemmering om stabiel en fijn te kunnen wonen.
Door omstandigheden kan een situatie ontstaan zijn waardoor zij eenmalig of soms structureel in de problemen zijn gekomen en grip op hun leven hebben verloren en daardoor overlast veroorzaken. Hierdoor kunnen zij niet aarden in wijken en buurten, omdat ze er een eigen leefwereld op nahouden. De Paradijsvogelwoningen bieden hun wel de mogelijkheid om zich werkelijk thuis te voelen.

Elke bewoner heeft een persoonlijke begeleider die onder andere helpt bij het opstellen en evalueren van hun zorgplan. De ‘Schijf van herstel’ wordt gebruikt bij het begeleiden van de Paradijsvogels en het opstellen van de zorgplannen. Deze integrale methodiek van Surplus heeft aandacht voor alle leefgebieden, zodat herstel mogelijk is. Meer informatie hierover is te vinden op www.schijfvanherstel.nl.
Bij de Paradijsvogelwoningen is 24/7 begeleiding aanwezig waarop de bewoners kunnen terugvallen.

Het gevoel bij te dragen kan de Paradijsvogels helpen bij het opbouwen van hun eigenwaarde. Arbeidsmatige dagbesteding voedt dit proces en biedt structuur. Vandaar dat er altijd gezorgd wordt voor een laagdrempelige vorm van arbeidsmatige dagbesteding in de buurt. Niets hoeft, maar het wordt wél gestimuleerd om daadwerkelijk mee te doen.

Begin 2023 is het keurmerk beschermd wonen weer toegekend.

Kijk voor meer informatie op de website van de Paradijsvogelwoningen.

Wet Langdurige Zorg

Vaak hebben bewoners van de Paradijsvogelwoningen een Wlz-indicatie. Vandaar dat we hier aanvullende informatie over geven.

Eigen bijdrage

Wanneer je bewoner van de Paradijsvogelwoningen bent en je hebt een Wlz-indicatie, dan betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. Deze is afhankelijk van je inkomen. Meer informatie hierover kun je vinden op www.hetcak.nl/rekenhulp

Aanvullende diensten

Soms hebben bewoners behoefte aan extra hulp of diensten. Dat is mogelijk. Hieronder vind je de tarievenlijst voor aanvullende diensten, per 1-8-2021.

WatPrijs
Tuinonderhoud€ 15,-      per persoon per uur
Vervoer stad (niet noodzakelijk)€ 12,50
Huur duofiets€ 7,50      per uur
Internet/ glasvezelIn overleg
BoodschappenservicePrijs nader te bepalen (in combinatie met anderen)

Wachtlijst

Helaas zijn er maar een beperkt aantal woningen beschikbaar. Hierdoor is er een wachtlijst voor de Paradijsvogelwoningen. Aangezien moeilijk in te schatten is wanneer er een woning vrijkomt, kunnen we geen gemiddelde wachttijd geven. Bij vragen over de wachtlijst, kun je contact opnemen met het hoofdkantoor van Stichting Surplus: 053-2068200. Om je aan te melden voor de wachtlijst, kun je het aanmeldformulier invullen op de website van de Paradijsvogelwoningen.

Klanttevredeheid

In 2022 is Surplus-breed een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hierin zijn ook de bewoners van de Paradijsvogelwoningen meegenomen. De samenvatting van dit onderzoek is terug te vinden op de publicatie pagina

Cliëntondersteuning

Soms kan het fijn zijn om hulp of advies te krijgen bij het aanvragen of organiseren van je zorg. Hier kan een cliëntondersteuner bij helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.
Een cliëntondersteuner helpt je je zorg goed te organiseren, bewuste keuzes te maken over je zorg, denkt met je mee en betrekt hierbij waar mogelijk je sociale omgeving en kent het zorgaanbod in je buurt. Een cliëntondersteuner kan je informatie, advies en ondersteuning geven doormiddel van advies over het zorgaanbod in de regio, zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten. Deze persoon kan helpen met het vinden van een zorgaanbieder die bij jouw situatie past en met de invulling van je zorg. Ook kan worden bemiddeld tussen jou en je zorgaanbieder, kan je worden ondersteund bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep en helpt je met het aanvragen van een herindicatie.
Een cliëntondersteuner is gratis en is er speciaal voor jouw belang. Voor meer informatie en het vinden van een ondersteuner kun je terecht op www.clientondersteuning.co.nl

Cliëntvertrouwenspersoon

We vinden het heel belangrijk dat iedereen op een goede, prettige manier met elkaar omgaat en dat onze bewoners zich goed voelen. Bij de cliëntvertrouwenspersoon kun je terecht als je hier toch een klacht over hebt, je je niet netjes behandeld voelt of contact wilt hebben over een belangrijke kwestie waar je eigenlijk niet over durft te praten.
Voor de bewoners van de Paradijsvogelwoningen is dit Ivo van Dongen, i.v.dongen@activa-international.nl

Duurzaamheid

Ons streven is een inclusieve maatschappij; een maatschappij waarin iedereen mee doet en iedereen van belang is. Zorg voor een goede leefomgeving is daarin erg belangrijk. Iedereen heeft hier baat bij. Samen met onze bewoners en deelnemers zetten we ons in voor duurzaamheid. Bij alle projecten van Surplus worden activiteiten ondernomen die bijdragen aan duurzaamheid. Bij Presentus worden computers en laptops opgeknapt. Apparaten die niet opgeknapt kunnen worden, worden in onderdelen uit elkaar gehaald en gerecycled. ’t Vloedbelt haalt oude (laminaat)vloeren op en knapt deze op voor hergebruik. UURwerk ruimt vuil op in de omgeving. Kettingreactie kweekt op verantwoorde wijze groente en fruit, onder andere voor het gebruik in de horeca.
Hiernaast worden de locaties zo groen mogelijk gehouden en wordt er zo min mogelijk geprint. In het kader van duurzaamheid wordt er voornamelijk met elektrisch gereedschap gewerkt.