Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is bedoeld om mensen te ondersteunen bij hun hulpvraag. Mensen hebben recht op het hebben en oplossen van hun eigen problemen. Onze insteek is dan ook om ze te begeleiden bij het oplossen en niet om hun problemen voor ze op te lossen. Vragen waar onze ambulante begeleiders bij kunnen ondersteunen zijn bijvoorbeeld:

 • Iemand die met je meedenkt over hoe je kan werken aan het verbeteren van je situatie
 • Samen werken aan herstel
 • Het bieden van een luisterend oor
 • Helpen met het vinden van de juiste specialist bij jou situatie
 • Helpen de weg te vinden binnen de gemeente en instanties 
Gesprek met ambulant begeleider bij het hoofdkantoor

Achtergrond

Een aantal jaren geleden merkten we dat er steeds meer hulpvragen kwamen vanuit deelnemers van de zorgprojecten van Surplus. Die vragen bleven onbeantwoord, omdat ze niet wisten waar ze deze neer moesten leggen. Om deze reden zijn twee jaar geleden ambulant begeleiders verbonden aan de projecten Kettingreactie, UURwerk en Presentus. Zij zijn deze hulpvragen op gaan pakken. Op verschillende momenten in de week zijn zij bij de projecten aanwezig om zo de verbinding met deelnemers te hebben. Daardoor ontstaat een laagdrempelige manier om de hulpvraag te stellen aan een hulpverlener die ze kennen. Indien de hulpvraag structureel van aard blijkt, kan er samen met het wijkteam gekeken worden voor een oplossing en om eventueel een Wmo-indicatie in te zetten, zodat de ondersteuning kan worden voortgezet.

Ambulante begeleiding bleek een goede aanvulling te zijn op de activiteiten van Surplus. Vandaar dat we hebben besloten om de ambulante begeleiding ook aan te bieden voor mensen die niet in een van de zorgtrajecten van Surplus zitten. Steeds meer mensen weten ons te vinden maar wij hebben ruimte om meer mensen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

Voor wie

De ambulante ondersteuning die we bieden is bedoeld voor mensen woonachtig in de Samen 14 gemeenten met een hulpvraag op één of meerdere leefgebieden. De doelgroep die aangemeld wordt voor ambulante ondersteuning wordt gekenmerkt door:
 • Lichamelijke, psychische en/of sociale beperkingen;
 • Het ontbreken van een sociaal netwerk en toekomstperspectief waardoor de deelnemers niet in staat zijn grip op zichzelf en hun situatie te krijgen;
 • Een geïsoleerde positie ten opzichte van de samenleving;
 • Het over het algemeen hebben van een slechte relatie met de familie, zowel in het heden als in het verleden;
 • Over het algemeen niet in staat zijn een duidelijke hulpvraag te formuleren;
 • Moeite hebben met discipline en structuur, en het hebben van gebrek aan zelfvertrouwen en ontwikkelingsperspectief;
 • Een (elkaar versterkende ) verwevenheid van problemen;
 • Het geven van overlast door opvallend gedrag in het publieke domein
 • Veelal een problematische school- opleiding- , werk en/ of dagbesteding loopbaan;
 • Een lage sociale redzaamheid laag; de behoefte aan ondersteuning is langdurig;
 • Vaak financiële problemen en lichamelijke klachten.
Kortom; het gaat hier om een zeer kwetsbare doelgroep aan de onderkant van de samenleving. Er is sprake van meervoudige problematiek, wat meteen zorgt voor de complexiteit van de doelgroep. Vaak heeft men te maken met een verslavingsproblematiek, psychiatrische stoornissen, agressiviteit, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en men kan in aanraking zijn geweest met justitie. Dit alles maakt dat het een doelgroep is die intensieve ondersteuning nodig heeft

Over het algemeen kunnen mensen direct geholpen worden bij ons.

Aanmelden

Voor vragen of aanmeldingen kan je contact opnemen met een van de begeleiders of via het hoofdkantoor van Stichting Surplus.

Sander Scholten
Ambulant Begeleider
06-29331989
s.scholten@st-surplus.nl

Nienke Regeling-Slot
Ambulant Begeleider
06-38078099
n.slot@st-surplus.nl

Paul Schmitz
Ambulant Begeleider
06-38599410
p.schmitz@st-surplus.nl