Vacature Woonbegeleider Paradijsvogelwoningen

Deze vacature is inmiddels vervuld.

Project Paradijsvogelwoningen

Paradijsvogelwoningen is een initiatief van Stichting Surplus en is gericht op mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade zouden kunnen berokkenen. Vaak zijn het mensen met verschillende aandoeningen of beperkingen (psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperkingen), veelal in combinatie met verschillende levensproblemen (schulden, dakloosheid, werkloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerd zijn, illegaliteit, etc.). Zij hebben vaak een ander leven gehad dan de doorsnee inwoner in Nederland. Overleven is de eerste prioriteit. Hiervoor moet men vaak creatief zijn en hebben ze meer levenservaring opgedaan dan menig ander. Een ieder heeft zijn eigen verhaal en dat maakt dat ze bijzonder zijn. Vandaar de naam Paradijsvogel.

het terrein van de Paradijsvogelwoningen

De functie van Woonbegeleider is interessant en uitdagend. Eén waar je veel leert op persoonlijk vlak, over verschillende problematieken en waar je, indien zij dit toelaten, een kijkje krijgt in het leven van de bewoners. Het bereiken van de bewoner is waarin je de uitdaging vindt. Je hebt oog voor de omgeving, de buren, de buurt en de gemeente. Met hen onderhoud je dan ook, net als met de wijkagent, contacten.

Als Woonbegeleider word je blij van de kleine dingen. Je wilt de kwaliteit van leven van de bewoners verbeteren. Je accepteert en respecteert de bewoners om wie ze zijn en bent er voor hen. Bijzonder werk, met bijzondere mensen. Je bent werkelijk betrokken.

De Woonbegeleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de bewoners. In geval van het Paradijsvogelwoningenproject is het van belang dat er 24 uur per dag toezicht of ondersteuning voor de bewoners is. Om dit vorm te geven werkt naast jou een team van sfeerbegeleiders die de avond- en nachtdienst voor hun rekening nemen.

In algemene zin richt een woonbegeleider zich op

 • Het inventariseren van hulpvragen en/of behoeften, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse en woonbegeleidingsplan kan worden opgesteld;
 • Het werken met de “Schijf van Herstel”. Deze methodiek brengt de belangrijkste leefgebieden in kaart waarop voortgang geboekt kan worden. Deze methodiek is de rode draad in jouw methodisch handelen;
 • Het uitvoeren van het woonbegeleidingsplan, zodat het doel op een inzichtelijke en methodische manier (bijna) is behaald;
 • Ondersteunende taken. Hieronder valt ook het ondersteunen en begeleiden van de bewoners in het ontwikkelen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid;
 • Het optimaliseren van dienstverlening, zodat Paradijsvogelwoningen kan inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen;
 • Het registreren van de individuele vorderingen van de bewoners;
 • Bewoners waarbij na verloop tijd duidelijk wordt welke hulp zij nodig hebben, kunnen doorverwijzen;
 • Knelpunten signaleren en afstemmen met de projectleider.

We zijn op zoek naar iemand

 • In het bezit is van een hbo-diploma waarbij kennis van het herkennen en omgaan met cliënten met psychische problematiek een essentieel onderdeel is;  
 • Relevante werkervaring heeft binnen een GGZ-instelling;
 • Kennis heeft van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
 • Kennis heeft van de regionale sociale kaart;
 • Over de sociale vaardigheden beschikt voor het onderhouden van intensieve contacten en de begeleiding van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand;
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit heeft;
 • Zich kan aanpassen in het team en daarin een toegevoegde waarde heeft;
 • Een daadkrachtige, empathische en rustige persoonlijkheid die zich verbonden voelt met de natuur en positief in het leven staat;
 • Een gezonde portie humor heeft;
 • Accepteert dat de begeleiding een proces is van vallen en opstaan.

Specifieke kenmerken

 • Om kunnen gaan met stemmingswisselingen van bewoners evenals het kunnen motiveren, stimuleren en instrueren van bewoners;
 • Stressbestendig, flexibel en improvisatievermogen wanneer er sprake is van beperkte terugvalmogelijkheid;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het rapporteren over het verloop van de hulpverlening;
 • Herkennen van psychosociaal gerelateerde ziektebeelden en hoe hierop te anticiperen;
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een woonbegeleidingsplan.

Wij bieden

 • Een 32 tot 36-urig jaarcontract;
 • Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform CAO Sociaal Werk;
 • Variabele dagdiensten tussen 08:00 uur en 20:00 uur;
 • Werken in een lerende stichting en dynamisch team op één van de mooiste plekken in Enschede;
 • Het werken met een uitdagende doelgroep binnen een niet alledaagse baan met uitdaging.

Indien je interesse hebt in deze uitdaging kunt je jouw motivatiebrief en CV sturen naar mevr. A. Lagcher, P&O Stichting Surplus, a.lagcher@st-surplus.nl. Voor meer informatie omtrent onze stichting kun je onze webpagina www.st-surplus.nl bekijken.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 18 februari 2022.