Vacature woonbegeleider Paradijsvogelwoningen

Voor de Paradijsvogelwoningen zijn we op zoek naar een woonbegeleider voor 32 uur.

Project Paradijsvogelwoningen

Deze vacature is reeds vervuld – De Paradijsvogelwoningen is een initiatief van Stichting Surplus en is gericht op mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade zouden kunnen berokkenen. Vaak zijn het zijn mensen met verschillende aandoeningen of beperkingen (psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperkingen), veelal in combinatie met verschillende levensproblemen (schulden, dakloosheid, werkloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerd zijn, illegaliteit, etc.). Door verschillende omstandigheden kan de situatie ontstaan dat zij eenmalig of soms ook chronisch in problemen komen, grip op hun leven verliezen en daardoor overlast veroorzaken of zelfs in het strafrechtelijk circuit belanden. Deze mensen leven aan de rand van de maatschappij en kunnen of laten zich slecht verhouden met hun (directe) medemens.

Het is een pittige functie, maar wel één waar je veel van leert, ook op persoonlijk vlak. Je leert veel over de verschillende problematieken en je krijgt een kijkje in het leven van de bewoners, als zij dat toestaan. Dat bereiken, is waar je de uitdaging in vindt. Je hebt oog voor de omgeving, de buren, de buurt en de gemeente. Daarmee onderhoud je dan ook, net als met de wijkagent, contacten.

Als woonbegeleider word je blij van de kleine dingen. Je wilt de kwaliteit van het leven van de bewoners verbeteren. Je accepteert en respecteert de bewoners om wie ze zijn en bent er voor hen. Je doet bijzonder werk, met bijzondere mensen. Je bent werkelijk betrokken.

De woonbegeleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de bewoners. In geval van het Paradijsvogelproject is van belang dat er 24 uur per dag toezicht of ondersteuning in de nabijheid is. Daarvoor werkt naast jou een team van sfeerbegeleiders die de avond- en nachtdienst doen.

In algemene zin richt een woonbegeleider zich op

 • Het inventariseren van hulpvragen en/of behoeften, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse en woonbegeleidingsplan kan worden opgesteld;
 • Het werken met de “schijf van Herstel”. Deze methodiek brengt de belangrijkste leefgebieden in kaart waarop voortgang geboekt kan worden. Deze methodiek is de rode draad in jouw methodisch handelen;
 • Uitvoeren van het woonbegeleidingsplan, zodat het doel op een inzichtelijke en methodische manier (bijna) is behaald;
 • Ondersteunende taken. Hieronder valt ook het ondersteunen en begeleiden van de bewoners in het ontwikkelen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid;
 • Het optimaliseren van dienstverlening, zodat de Paradijsvogelwoningen kan inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen;
 • Het registreren van de individuele vorderingen van de bewoners;
 • Bewoners waarbij na verloop tijd duidelijk wordt welke hulp zij nodig hebben, kunnen doorverwijzen;
 • Knelpunten signaleren en afstemmen met de projectleider.

Wij zijn op zoek naar iemand die

 • In het bezit is van een HBO diploma waarbij kennis van het herkennen en omgaan met cliënten met psychische problematiek een essentieel onderdeel is;  
 • Kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën heeft over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek heeft;
 • Kennis heeft van de sociale kaart;
 • Kennis heeft van de sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten en de begeleiding van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand;
 • Geen 9 – 5 mentaliteit heeft;
 • Zich kan aanpassen in het team en daarin een toegevoegde rol kan vervullen;
 • Positief in het leven staat;
 • Een gezonde portie humor heeft;
 • Om kan gaan met het feit dat het een proces is van vallen en opstaan.

Specifieke functiekenmerken

 • Omgaan met fysieke en verbale agressie, evenals het kunnen motiveren, stimuleren en instrueren van bewoners;
 • Stressbestendig, flexibel en improvisatievermogen vereist in crisissituaties, vooral wanneer er sprake is van beperkte terugvalmogelijkheid;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en voor het rapporteren over het verloop van de hulpverlening;
 • Herkenning van psychosociaal gerelateerde ziektebeelden en hoe hierop te anticiperen;
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een woonbegeleidingsplan.

Wij bieden

 • Een 32-urig (tijdelijk) contract van 6 maand met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Goede (CAO Zorg en Welzijn) arbeidsvoorwaarden en salariëring;
 • Het werken in een lerende stichting en dynamisch team;
 • Het werken op één van de mooiste plekken in Enschede;
 • Het werken met een uitdagende doelgroep;
 • Een niet alledaagse baan met uitdagingen.

Geïnteresseerd?

Indien je interesse hebt in deze uitdaging kun je jouw motivatiebrief en CV sturen naar mevr. A. Lagcher P&O Stichting Surplus, a.lagcher@st-surplus.nl. Meet informatie over onze stichting kun je vinden op de overige pagina’s van deze website.