Stagiaires gezocht!

We hebben plek voor twee stagiaires van de opleiding Social Work:

Wij bieden een zeer variabele werkplek waarin je werkt met een veelzijdige doelgroep (verslaving, psychiatrie, LVB, sociaal isolement, schuldenproblematiek etc.). Je wordt onderdeel van het team en gaat meewerken in de zorg voor deelnemers, zowel in groepsverband als individueel (gespreksvoering, rapporteren, trajectplannen schrijven, deelnemen aan verschillende overlegvormen). Ook bouw je aan een divers netwerk van de verschillende zorginstanties in en om Enschede.

Voor deze uitdagende stageplekken zoeken we zelfstandige studenten die hun mannetje/vrouwtje staan. Door de gevarieerde doelgroep en de verschillende soorten problemen waar men tegen aan loopt, is out-of-the-box denken van groot belang.

Stichting Surplus

Bij Surplus werken we aan een inclusieve samenleving. We vinden dat iedereen kan en mag meedoen. We sluiten niemand uit. Wanneer iemand het gevoel heeft op een of andere manier de aansluiting te missen, kunnen wij ze helpen. Iedereen heeft zijn eigen mogelijkheden en kansen. Om deze reden is er bij Surplus veel ruimte voor maatwerk. De vele verschillende projecten van Surplus maken dit mede mogelijk.

Stagiaire woonbelegeider Paradijsvogelwoningen

De plek voor de specialisatie Zorg is als woonbegeleider op de locatie Paradijsvogelwoningen. Je leert veel over de verschillende problematieken en je krijgt een kijkje in het leven van de bewoners. Een woonbegeleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de bewoners. Op de Paradijsvogelwoningen werk je in teamverband. Er wordt in gewerkt in wisselende diensten, ook ’s avonds en weekenden tot 20.00 uur. De locatie bevindt zich in het buitengebied van Enschede (Usselo).

De Paradijsvogelwoningen is een initiatief van Stichting Surplus en is gericht op mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade zouden kunnen berokkenen. Vaak zijn het mensen met meerder aandoeningen of beperkingen, veelal in combinatie met diverse levensproblemen. Door verschillende omstandigheden kan de situatie ontstaan dat zij eenmalig of soms ook chronisch in de problemen komen, grip op hun leven verliezen en daardoor overlast veroorzaken of zelfs in het strafrechtelijk circuit belanden. Deze mensen leven aan de rand van de maatschappij en kunnen of laten zich slecht verhouden met hun (directe) medemens. 

Stagiaire ambulant- en trajectbegeleider

De plek voor de specialisatie Welzijn en Samenleving gaat om een combinatie van ambulant- en trajectbegeleider. Je leert veel over de verschillende problematieken die bij de deelnemers spelen. Als trajectbegeleider ben je verantwoordelijk voor de persoonlijke en groepsbegeleiding van de deelnemers op dagbestedingsproject Kettingreactie. Dit project bevindt zich op de locatie van de Forelderij. Dit richt zich vooral op de dagbesteding en de uitdagingen die de deelnemers hierin tegenkomen. Als ambulant begeleider ben je verantwoordelijk voor de hulpvraag van cliënten die tekorten ondervinden in hun sociaal functioneren met hun directe omgeving en/of in relatie met maatschappelijke instanties. Hierbij komen alle aspecten van het leven van een deelnemer aan bod.

Kettingreactie is een van de zorgprojecten van Surplus. Bij het project Kettingreactie bieden we mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of de samenleving een passende werkplek. Het uitgangspunt is dat een deelnemer komt om te werken, niet omdat deze in een traject zit. De wensen, mogelijkheden en doelen van de deelnemer staan centraal. De werkzaamheden die een deelnemer hier kan uitvoeren, variëren van het werken in de groentetuin of de houtwerkplaats tot het helpen als gastheer/ gastvrouw in de horeca. Het project Kettingreactie vindt plaats op de Forelderij. De Forelderij is gelegen is het buitengebied van Enschede (Usselo).

Interesse?

Heb je interesse in een van deze stageplekken of heb je verdere vragen? Dan kun je contact opnemen met de stagecoördinator van Stichting Surplus.

Judith Rouwenhorst
e-mailadres: j.rouwenhorst@st-surplus.nl
telefoon: 06-13432329