Over ons

Visie

Wij geloven in een samenleving waarin er plek is voor iedereen, niemand mag buitengesloten worden. Voor ons verdient iedereen een kans, we zijn werkelijk betrokken.

Missie

Surplus wil dat iedereen naar vermogen meedoet. Surplus kiest voor een integrale aanpak, wij hebben aandacht voor alle leefgebieden (wonen, financiën, werk, gezondheid en sociale contacten). Wij werken vraaggericht, we bieden zorg op maat.

Surplus blijft doorlopend bezig met het borgen van de kwaliteit van onze dienstverleningen en het optimaliseren van de processen, we staan open voor vernieuwingen. Onze organisatie is transparant met duidelijk benoemde taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden, iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het succes van Surplus.

Ons kapitaal is het personeel, onze medewerkers worden doorlopend gestimuleerd zich te ontwikkelen. Een goede samenwerking met onze opdrachtgevers (subsidieverstrekkers) en ketenpartners is een absolute voorwaarde. We zijn voor onze deelnemers, onze partnerorganisaties en onze opdrachtgever een betrouwbare partner.

Integrale benadering

Surplus kiest bij haar dienstverlening waar mogelijk voor een integrale benadering, gewerkt wordt op basis van de ‘Schijf van herstel’.  Kern van deze aanpak is dat van  alle leefgebieden hieronder genoemd de basisbehoeften zijn geborgd :

Werk:Door het voorzien in dagbesteding en leerwerkplekken krijgt de deelnemer een ritme, voelt hij zich nuttig en stijgt zijn eigenwaarde.
Wonen:Door het garanderen van stabiele woonsituatie verhoogt het welzijn van de deelnemer en zorgt dit voor minder overlast voor omwonenden.

Opleiding:

Door het laten volgen van trainingen en opleidingen geeft dit de deelnemer de kans om zich te ontwikkelen.
Levensstijl:Door bij te dragen aan een gezonde levensstijl wordt het welzijn van de deelnemer vergroot.
Financiën:

Door het voor de deelnemer mogelijk te maken om de eigen vaste lasten te betalen, wordt minder stress ervaren.

Visie Surplus

Jaarverslagen

Accountantsverslag