Zorgprojecten

Zorgprojecten zijn projecten voor mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. De deelnemers hebben een zorgindicatie. De nadruk ligt op arbeidsmatige dagbesteding, met als doel stappen te zetten richting werk.

De zorgprojecten bij Surplus zijn:

Zorgprojecten Kettingreactie
UURwerk

Binnen UURwerk kan een deelnemer zelf aangeven wanneer hij of zij zou willen werken. Dit wordt dan direct georganiseerd. Er kan bijvoorbeeld worden geholpen bij kleine verhuizingen, tuinonderhoud en schilderwerkzaamheden. Bij het UURwerk is geen sprake van productiedruk. Dit alles maakt het UURwerk erg laagdrempelig. Voor meer informatie kun je bellen met 053-2068200 of mailen met info@st-surplus.nl.

Kettingreactie

Bij Kettingreactie is het uitgangspunt dat een deelnemer komt om te werken, niet omdat een deelnemer in een traject zit. Centraal in dit project staan de wensen, de mogelijkheden en de doelen van de deelnemers zelf. Het project Kettingreactie vindt plaats op de Forelderij. Er worden werkzaamheden uitgevoerd in de horeca, moestuin of houtwerkplaats. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de trajectbegeleiders van Kettingreactie, via 053-2068260 of per e-mail via info@st-surplus.nl.

Bij Presentus kunnen mensen die behoefte hebben aan een rustige, prikkelarme werkomgeving hun interesse en kennis vergroten op het gebied van computers en media. Werkzaamheden kunnen bestaan uit webdesign, computerreparaties, fotografie en overige werkzaamheden op en met de computer. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Presentus.

’t Vloedbelt biedt een leerplek voor met name deelnemers met meervoudige, psychosociale problematiek. In het begin voeren de deelnemers werkzaamheden uit zoals houtkloven, vegen en onkruid wieden. Later in hun traject kunnen ze houten tuinmeubelen maken en volwaardig tuinieren. Ook behoort het meegaan met een werkbegeleider (hovenier) naar een groenopdracht in de regio tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kun je terecht op de website van ‘t Vloedbelt.