Woonprojecten

Bij Woonprojecten gaat het om het voorzien in huisvesting voor mensen met een multiproblematiek. Door te zorgen voor wonen en werk (dagbesteding) bij elkaar in een stabiele, betaalbare woning wordt aan cliënten rust en regelmaat geboden. De Paradijsvogelwoningen is het woonproject van Stichting Surplus.

Paradijsvogelwoningen

Op het terrein van de Forelderij in Usselo zijn tien eenpersoonshuisjes ingericht voor mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. De Paradijsvogelwoningen hebben als doel het verlagen of wegnemen van overlast voor de omgeving en het verhogen van het welzijn van de deelnemers aan het Paradijsvogelwoningen project. In februari 2020 hebben we het keurmerk beschermd wonen behaald. Deze is afgegeven voor een periode van 2 jaar. Voor meer informatie over de Paradijsvogelwoningen kun je contact opnemen, via 06-50487463. 

Keurmerk beschermd wonen

Woonprojecten Paradijsvogelwoningen

Wet Langdurige Zorg

Vaak hebben bewoners van de Paradijsvogelwoningen een Wlz-indicatie. Vandaar dat we hier aanvullende informatie over geven.

Eigen bijdrage

Vanaf 18 jaar betaal je een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz. Deze betaal je aan het CAK. Zij berekenen ook de hoogte van de bijdrage. Zodra je zorg vanuit de Wlz ontvangt, stuurt de zorginstelling, in het geval van de Paradijsvogelwoningen is dat Stichting Surplus, je gegevens door naar het CAK. Vanaf dat moment moet je de eigen bijdrage betalen. Hier krijg je automatisch een factuur voor van het CAK. Wil je meer lezen over de eigen bijdrage van het CAK, dan kan dat op www.hetcak/wlz. Mocht je een idee willen hebben van de hoogte van de eigen bijdrage, dan kun je hiervoor de rekenhulp gebruiken van het CAK.

Aanvullende diensten

Soms hebben bewoners behoefte aan extra hulp of diensten. Dat is mogelijk. Hieronder vind je de tarievenlijst voor aanvullende diensten, per 1-8-2021.

WatPrijs
Tuinonderhoud€ 15,-      per persoon per uur
Vervoer stad (niet noodzakelijk)€ 12,50
Huur duofiets€ 7,50      per uur
Internet/ glasvezelIn overleg
BoodschappenservicePrijs nader te bepalen (in combinatie met anderen)

Wachtlijst

Helaas is er maar een beperkt aantal woningen beschikbaar. Hierdoor is er een wachtlijst voor de Paradijsvogelwoningen. Aangezien moeilijk in te schatten is wanneer er een woning vrijkomt, kunnen we geen gemiddelde wachttijd geven. Bij vragen over de wachtlijst, kunt je contact opnemen met het hoofdkantoor van Stichting Surplus: 053-2068200.

Klanttevredenheid

In 2020 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de bewoners van de Paradijsvogelwoningen. Dit onderzoek is ingevuld door 7 van de 10 bewoners. Er zijn een aantal verbeterpunten geconstateerd. Deze zijn te vinden op het vlak van het onderhoud aan de woningen, maar ook met betrekking tot wat er in noodsituaties gedaan moet worden. Verder zijn de bewoners op de hoogte van hun begeleidingsplan, maar het is zaak dat we deze misschien één keer per jaar samen met de bewoner bespreken en aanpassen waar nodig.
Gemiddeld beoordelen de bewoners de Paradijsvogelwoningen met een 7,7. Naar aanleiding van het onderzoek zijn punten opgesteld om te verbeteren en punten die goed gaan maar waar we bewust van moeten blijven.
Voor de resultaten verwijzen we je naar het verslag van het onderzoek.
Het klanttevredenheidsonderzoek zal om het jaar worden herhaald.

Clientondersteuning

Soms kan het fijn zijn om hulp of advies te krijgen bij het aanvragen of organiseren van je zorg. Hier kan een cliëntondersteuner bij helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.
Een cliëntondersteuner helpt je je zorg goed te organiseren, bewuste keuzes te maken over je zorg, denkt met je mee en betrekt hierbij waar mogelijk je sociale omgeving en kent het zorgaanbod in je buurt. Een cliëntondersteuner kan je informatie, advies en ondersteuning geven doormiddel van advies over het zorgaanbod in de regio, zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten. Deze persoon kan helpen met het vinden van een zorgaanbieder die bij jouw situatie past en met de invulling van je zorg. Ook kan worden bemiddeld tussen jou en je zorgaanbieder, kan je worden ondersteund bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep en helpt je met het aanvragen van een herindicatie.
Een cliëntondersteuner is gratis en is er speciaal voor jouw belang. Voor meer informatie en het vinden van een ondersteuner kun je terecht op www.clientondersteuning.co.nl

Cliëntvertrouwenspersoon

We vinden het heel belangrijk dat iedereen op een goede, prettige manier met elkaar omgaat en dat onze bewoners zich goed voelen. Bij de cliëntvertrouwenspersoon kun je terecht als je hier toch een klacht over hebt, je je niet netjes behandeld voelt of contact wilt hebben over een belangrijke kwestie waar je eigenlijk niet over durft te praten.
Voor de bewoners van de Paradijsvogelwoningen is dit Ivo van Dongen, i.v.dongen@activa-international.nl

Duurzaamheid

Ons streven is een inclusieve maatschappij; een maatschappij waarin iedereen mee doet en iedereen van belang is. Zorg voor een goede leefomgeving is daarin erg belangrijk. Iedereen heeft hier baat bij. Samen met onze bewoners en deelnemers zetten we ons in voor duurzaamheid. Bij alle projecten van Surplus worden activiteiten ondernomen die bijdragen aan duurzaamheid. Bij Presentus knappen ze computers en laptops op. Apparaten die niet opgeknapt kunnen worden, worden in onderdelen uit elkaar gehaald en gerecycled. ’t Vloedbelt haalt oude (laminaat)vloeren op en knapt deze op voor hergebruik. UURwerk ruimt vuil op in de omgeving. Kettingreactie kweekt op verantwoorde wijze groente en fruit, onder andere voor het gebruik in de horeca.
Hiernaast worden de locaties zo groen mogelijk gehouden en wordt er zo min mogelijk geprint. In het kader van duurzaamheid wordt er voornamelijk met elektrisch gereedschap gewerkt.