Woonprojecten

Bij Woonprojecten gaat het om het voorzien in huisvesting voor mensen met een multiproblematiek. Door het voorzien in wonen en werk (dagbesteding) bij elkaar in een stabiele, betaalbare woning wordt aan cliënten rust en regelmaat geboden. De Paradijsvogelwoningen is het woonproject van Stichting Surplus.

Paradijsvogelwoningen

Op het terrein van de Forelderij in Usselo zijn tien eenpersoonshuisjes ingericht voor mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Hierdoor is het risico aanwezig dat zij zichzelf of hun omgeving schade berokkenen. De Paradijsvogelwoningen hebben als doel het verlagen of wegnemen van overlast voor de omgeving en het verhogen van het welzijn van de deelnemers aan het Paradijsvogelwoningen project. Voor meer informatie over de Paradijsvogelwoningen kun je contact opnemen, via 06-50487463.

Woonprojecten Paradijsvogelwoningen