Werkprojecten

Werkprojecten zijn projecten voor mensen met een minder grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij deze projecten ligt de nadruk op het voorbereiden van de deelnemers op regulier werk.
De werkprojecten bij Surplus zijn:
Startpunt Almelo

Het doel van Startpunt Almelo is om de arbeidspositie van jongeren en statushouder te verbeteren. Samen met de deelnemer wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn rondom arbeid en vooral ook wat de knelpunten en belemmeringen zijn. Vervolgens wordt er een plan opgesteld om deze belemmeringen en knelpunten te weg te nemen of te verkleinen. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 06-11860970.

Participatiebanen

Binnen de participatiebanen wordt geprobeerd langdurig werklozen zo snel mogelijk weer geschikt te maken voor doorstroming naar een ander traject. Dit traject kan loondispensatie, een reguliere baan of vrijwilligerswerk zijn. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 053-2068200.