Onze projecten

Binnen onze projecten is doorgroeien het uitgangspunt. Doorgroeien van zorg naar werk, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van onze deelnemers. Onze deelnemers krijgen deskundige ondersteuning van de werk- en trajectbegeleiders. Zo worden deelnemers gemotiveerd en gestimuleerd om stap voor stap meer uren te maken en hun werkzaamheden uit te breiden. Na verloop van tijd heeft een deelnemer zoveel werkritme en werkervaring opgebouwd dat deze niet alleen meer zicht krijgt op regelmaat in het leven, maar ook meer doorgroeimogelijkheden.

Om onze deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn en zoveel mogelijk mensen te helpen op een manier die goed bij hun past, heeft Stichting Surplus meerdere soorten projecten waar deelnemers geplaatst kunnen worden.

Onze projecten UURwerk

Zorgprojecten zijn projecten voor mensen met een relatie grote afstand tot de arbeidsmarkt. De deelnemers hebben een zorgindicatie. De nadruk ligt op arbeidsmatige dagbesteding, met als doel stappen te zetten richting werk. De zorgprojecten zijn UURwerk, Kettingreactie, Presentus en ’t Vloedbelt.

Werkprojecten zijn projecten voor mensen met een minder grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij deze projecten ligt de nadruk op het voorbereiden van de deelnemers op regulier werk. Tot de werkprojecten behoren participatiebanen en Startpunt Almelo.

Bij woonprojecten gaat het om het voorzien in huisvesting voor mensen met een multiproblematiek. Door het voorzien in wonen en werk (dagbesteding) bij elkaar in een stabiele, betaalbare woning wordt aan cliënten rust en regelmaat geboden. De Paradijsvogelwoningen is het woonproject van Stichting Surplus.

Ambulante begeleiding is bedoeld om mensen te ondersteunen bij hun hulpvraag. Mensen hebben recht op het hebben en oplossen van hun eigen problemen. Onze insteek is dan ook om ze te begeleiden bij het oplossen en niet om hun problemen voor ze op te lossen. De ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen woonachtig in de Samen 14 gemeenten met een hulpvraag op één of meerdere leefgebieden. Je hoeft dus niet al in een ander traject te zitten bij Surplus om je aan te kunnen melden voor deze begeleiding.

Bij de sociale ondernemingen werken de mensen bij een bedrijfsonderdeel dat niet op de eerste plaats afhankelijk is van subsidies. De sociale ondernemingen dragen zelf de verantwoordelijkheid om kostendekkend te zijn. De deelnemers doen werkervaring op in een bedrijfsomgeving en met hun inzet dragen zij direct bij aan het succes van de onderneming. Surplus heeft momenteel één sociale onderneming, namelijk de Forelderij.

We zijn constant op zoek naar nieuwe manieren om onze doelgroep zo goed mogelijk te bedienen. Internationale projecten helpen hierbij, omdat ze ons een andere kijk op de problematiek geven. HanDS is een door de EU/Erasmus+ gesubsidieerd project waarbij Surplus samen met buitenlandse partners probeert een methodiek te ontwikkelen die er voor zorgt dat onze deelnemers sneller aan het werk kunnen worden geholpen.