Mikken op werk

Om een beeld te krijgen van wat passend is voor een deelnemer die doorgeleid wordt naar een werk-gerelateerd project, heeft Stichting Surplus het platform Ketenaanpak ontwikkeld. Met dit platform maken we helder waar een deelnemer staat in het traject en welke deskundigheid benodigd is. Met behulp van de door ons ontwikkelde methodiek Mikken Op Werk zijn we in staat om de ontwikkeling van de deelnemer om de drie maanden te analyseren en de bevindingen in een rapport beschikbaar te stellen.

De Ketenaanpak en onze methodische aanpak zijn gebaseerd op het S.T.E.M. principe. Aan de hand van dit principe rangschikken we competenties op een viertal hoofdgroepen: Sociale, Technische, Economische en Maatschappelijke competenties. Door inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van onze deelnemers zijn we ook beter in staat een passende werkomgeving te vinden. Dit laatste is mogelijk omdat we ook functies volgens het S.T.E.M. principe hebben geclassificeerd.

Voor meer informatie over deze methode kun je terecht op de website van mikken op werk.

Mikken op werk