Kettingreactie

Uitgangspunt voor de zorg-gerelateerde projecten is dat een deelnemer komt om te werken in de breedste zin van het woord, niet omdat een deelnemer in traject zit. Om deze werkwijze goed in te richten heeft Stichting Surplus een eigen methodiek genaamd Kettingreactie ontwikkeld. Deze methodiek gaat uit van een persoonlijke benadering van de deelnemer door onze trajectbegeleiders. Dit houdt een werkwijze in waarbij deelnemers worden geholpen om beter te functioneren, zodat zij met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten hebben in een omgeving van eigen keuze. De wensen, de mogelijkheden en het doel van de deelnemers zelf staan hierbij centraal. De kern van de methodiek Kettingreactie is een sterk persoonlijke en outreachende benadering.