Onze methodieken

Binnen Surplus worden meerdere methodieken toegepast. Op deze manier kan de methodiek gehanteerd worden die het best aansluit bij de situatie van de deelnemer.

  • De Schijf van herstel is een integrale aanpak voor mensen met multiproblematiek. Bij de Schijf van herstel gaat de deelnemer samen de mensen die belangrijk voor hem zijn aan de slag met alle aspecten van zijn leven.
  • Kettingreactie is de methodiek voor de zorg-gerelateerde projecten. Uitgangspunt van deze methodiek is dat mensen komen om te werken in de breedste zin van het woord, niet omdat men in een traject zit.
  • Mikken op werk is de methodiek die bij de werk-gerelateerde projecten wordt gehanteerd. Met dit platform maken we helder waar een deelnemer staat in het traject en welke deskundigheid benodigd is.
Trajectstroom Stichting Surplus