Gezocht: Medewerker cliëntadministratie

Deze vacature is reeds vervuld – Stichting Surplus is op zoek naar een medewerker cliëntadministratie. Stichting Surplus heeft als doel om mensen die uitgesloten (dreigen te) worden van onze samenleving een leefbaar en menswaardig bestaan te bieden. Dit zijn mensen met sociaal/psychische problematiek. Samen met hen gaan we kijken wat hun mogelijkheden en kansen zijn en werken we om deze zo goed mogelijk te benutten. Meer informatie over Stichting Surplus is te vinden op onze website.

Algemene kenmerken

Het bewaken van het formele cliëntgerichte administratieve proces en het tijdig en op de juiste manier verstrekken van informatie aan interne en externe belanghebbenden.

Doel van de functie

Het organiseren/ coördineren dan wel het bieden van administratieve/ financiële/ organisatorische ondersteuning aan leidinggevende. Het zorgdragen voor en bewaken van de administratieve cliënt-organisatie en het opleveren van cliëntgerichte managementinformatie. 

Organisatorische positie

De MC ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd.

Resultaatgebieden

Cliëntgegevens verwerken

 • Verwerkt cliëntgegevens in Zilliz (nieuwe aanmeldingen, mutaties en declaraties);
 • Uitleg geven aan hulpverleners over het registratieprogramma Zilliz en het administratieve proces;
 • Controleert de dagelijkse verwerking van cliëntgegevens;
 • Controleert de aansluiting tussen presentieregistratie en sub-administratie bij o.a. WMO, CAK, CIZ/WLZ en onderaannemers OA;
 • Stelt de dagbestedingsfacturen betaalbaar en controleert betalingen aan WMO en OA even als de debiteurenposten (cliëntgegevens);

Resultaat: financiële cliëntgegevens verwerkt, zodanig dat de gegevens bestemd voor zowel crediteuren- als debiteuren administratie correct en tijdig kunnen worden verwerkt, betalingen correct en tijdig hebben plaatsgevonden en het debiteurensaldo zoveel mogelijk beperkt is gehouden. 

Informatie beschikbaar stellen

 • Stelt ten behoeve van kwaliteitsbewaking deelnemersoverzichten op met betrekking tot aan te gane en aangegane verplichtingen;
 • Maakt periodieke aanwezigheidsrapportages;
 • Verstrekt, op verzoek, mondelinge en/of schriftelijke informatie uit de deelnemersadministratie aan de leidinggevende;
 • Verzameld gegevens voor het opstellen van de managementrapportages en jaarplannen;
 • Archiveert brondocumenten van deelnemers in het cliëntvolgsysteem.

Resultaat: informatie beschikbaar gesteld. Zodanig dan betrokkenen op tijd volledig en correct geïnformeerd zijn en de leidinggevende op tijd beschikt over de juiste overzichten.

Werkprocessen verbeteren

 • Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de cliëntgerichte administratieve organisatie;
 • Verbanden leggen en een vertaalslag maken naar de registratie en administratieve route, zowel intern als extern;

Resultaat: werkprocessen verbeterd, zodanig dat werkzaamheden efficiënter, effectiever en met een zo hoog mogelijke kwaliteit uitgevoerd kunnen worden.

Profiel van de functie

Kennis

 • MBO 4 werk- en denkniveau;
 • Kennis van de toepassing van Zilliz;
 • Kennis en inzicht in de cliënt-administratieve processen;
 • Basiskennis en affiniteit met de doelgroep

Specifieke kenmerken

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en het verzorgen van correspondentie;
 • Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste manier verwerken van een diversiteit aan gegevens;
 • Procesmatig en analytisch kunnen werken;
 • Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals cliënt- en financiële gegevens;
 • Dienstverlenende, cliënt- en klantgerichte instelling.

Salarisindicatie

Functiegroep 5 cao Sociaal Werk, 20-24 uur per week, minimaal € 1.933,- en maximaal  € 2.754,- bruto per maand op fulltime basis.

Geïnteresserd?

Indien je interesse hebt in deze uitdaging kun je jouw motivatiebrief en CV sturen naar mevr. A. Lagcher P&O Stichting Surplus, a.lagcher@st-surplus.nl. De sluitingstermijn voor deze vacature is 18-08-2020.